Mỗi sản vật xứ Tuyên cần có cho mình một giá trị truyền thống

Mỗi sản vật xứ Tuyên cần có cho mình một giá trị truyền thống. Dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tăng theo cấp số nhân hàng năm. Agritechnica Asia Live 2022 phải mang đậm dấu ấn vùng ĐBSCL. Giá cà phê Robusta lập đỉnh 2.265 USD/tấn.