Nuôi hải sâm cát trong ao đơn giản, kinh tế cao

Hải sâm có giá trị y dược cao, được ví như nhân sâm của biển, thị trường tiêu thụ tốt. Tiến sĩ Nguyễn Đình Quang Duy, chuyên gia quốc tế về hải sâm hướng dẫn quy trình nuôi hải sâm cát trong ao đơn giản, hiệu quả.