Khuyến nông cộng đồng giúp nâng tầm giá trị nông sản Việt

Sản xuất nông sản theo tổ Khuyến nông cộng đồng giúp kết nối giữa cán bộ Khuyến nông, nông dân, HTX, cùng các nhà quản lý, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.