Giá heo hơi tiếp tục đà hồi phục

Chăn nuôi liên kết hạ giá thành sản xuất. 33 mã số vùng trồng bị thu hồi do vi phạm. Người trồng cà phê lãi 25-30 triệu đồng/ha.