Xây dựng các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh để phát triển

Báo Nông nghiệp Việt Nam tọa đàm với chủ đề "Xây dựng các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh để phát triển" với sự có mặt của Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. HCM và Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng VP thường trực